Об’їзд архівів Польщі

Об’їзд архівів Польщі разом із студентами Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)

На підставі договору про співробітництво між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та Університом Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) і Робочої програми співробітництва між історичним факультетом ХНУ імені В.Н. Каразіна та Інститутом Історії УМКС з 2013 року група студентів та аспірантів історичного факультету під керівництвом професора Л. Ю. Посохової бере участь у програмі «Об’їзд архівів Польщі». Ця практика є складовою навчального процесу студентів-архівістів Інституту Історії УМКС. З боку Університету Марії Кюрі-Склодовської організатором є доктор габілітований Артур Горак.

Мета практики полягає в ознайомлені студентів-істориків з особливостями системи архівних закладів, станом та перспективами розвитку бібліотечної та музейної справи Польщі. У програмі «об’їзду» —  ознайомлення з архівами державного та регіонального рівнів, бібліотеками та музеями кількох польських міст (Варшави, Кракова, Любліна, Торуня, Кельце, Сандомира, Радома).

Під час візитів до наукових і архівних установ відбувається знайомство з методикою та правилами зберігання, використання та накопичення архівних документів і бібліотечних фондів, інноваційними технологіями. Учасники практики відвідують фондосховища, знайомляться з унікальними архівними документами, в тому числі з історії України. Особлива увага зосереджена на питаннях збереження архівних документів, їх реставрації, комп’ютерного програмного забезпечення архівних установ та роботи зі створення електронних архівів.

Програма практики передбачає і знайомство з культурним життям Польщі.

З 2016 року учасники цієї практики беруть участь у роботі Міжнародного наукового семінару «Проблеми сучасного архівознавства та управління документами».

Результати архівознавчого об’їзду  учасники презентують на спільному засіданні наукових гуртків кафедри історії України та кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

Ця практика є важливим елементом професійної підготовки студентів та аспірантів історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.