Курси та спецкурси

Студенти бакалаврату та магістратури за спеціальністю 032 “історія та археологія” мають можливість прослухати загальні курси з історії України від найдавніших часів до сучасності, історії української культури, антропології сучасних міст України та спецкурси, обравши кафедру історії України для своєї спеціалізації. Також викладачі кафедри пропонують низку міжфакультетських дисциплін за вибором для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання.

З повним спектром дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр» можна ознайомитися на факультетському сайті за посиланням.

Розклад консультацій викладачів кафедри за посиланням.