Курси та спецкурси

Студенти бакалаврату та магістратури за спеціальністю 032 “історія та археологія” мають можливість прослухати як загальні нормативні курси, присвячені історії України від найдавніших часів до сучасності, українській культурі та етнології, так і спецкурси, обравши кафедру історії України для своєї спеціалізації. Також викладачі кафедри пропонують низку міжфакультетських дисциплін за вибором для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

1 курс

2 курс