Курси та спецкурси. Консультації

Студенти бакалаврату та магістратури за спеціальністю 032 “історія та археологія” мають можливість прослухати загальні курси з історії України від найдавніших часів до сучасності, історії української культури, антропології сучасних міст України та спецкурси, обравши кафедру історії України для своєї спеціалізації. Також викладачі кафедри пропонують низку міжфакультетських дисциплін за вибором для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання.

З повним спектром дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр» можна ознайомитися на факультетському сайті за посиланням.

Графік консультацій викладачів у 2021-2022 н. р.

Бакалавр 032 «історія та археологія»

1 курс

Історія української культури / проф. Л. Ю. Посохова
Історія України (від найдавніших часів до 1648 р.) / ст. викл. Є. Ю. Захарченко
Історія України (1648-1800 рр.) / доц. Д. В. Журавльов

2 курс

Історична інформатика / доц. Р. Г. Любавський
Історія України (1800-1861 рр.) / доц.  Д. В. Журавльов
Історія України (1861-1917 рр.) / доц.  В. С. Майстренко

3 курс

Новітня історія України (1917-1939) / доц. Р. Г. Любавський
Новітня історія України (1939-2016) / доц. В. С. Майстренко

Міжфакультетські дисципліни за вибором
Політика пам’яті у міському просторі України / ст. викл. Є. Ю. Захарченко
Голокост: політика, пам’ять, репрезентації / ст. викл. Є. Ю. Захарченко

Спецкурси
Джерелознавство історії України / проф. Л. Ю. Посохова
Історична географія України / доц. В. С. Майстренко
Генеза «українського питання» в Російські імперії (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) / проф. В. В. Калініченко

4 курс

Антропологія простору міст України / доц. Р. Г. Любавський

Спецкурси
Історія українського мистецтва / проф. Л. Ю. Посохова
Військова історія Слобідської України / доц. Д. В. Журавльов
Освіта як феномен культури / проф. Л. Ю. Посохова

Магістр 032 «історія та археологія»

Актуальні проблеми історії України/ доц. Д. В. Журавльов, доц. В. С. Майстренко, проф. С. О. Наумовпроф. Л. Ю. Посохова

Спецкурси
Історія українського націоналізму / проф. В. В. Калініченко
Історія формування та розвитку Православної церкви України / доц. В. С. Майстренко
Історія повсякденного життя в Україні (1917-1991 рр.) / доц. Р. Г. Любавський
Євреї в УРСР: політичний та соціокультурний вимір / доц. Р. Г. Любавський
Українсько-російські відносини: минуле і сучасність / проф. В. В. Калініченко
Національно-визвольний рух в Україні у ХХ ст. / проф. В. В. Калініченко

Доктор філософії з історії 032 «історія та археологія»

«Українське питання» в Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)» / проф.  С. О. Наумов
Розвиток освіти в ранньомодерній та модерній Україні: джерела та історіографія / проф. Л. Ю. Посохова