Аспіранти

Новак Олександр

Випускник 2018 року.

Працює над дисертацією «Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919 – 1930-ті рр.)». Науковий керівник – професор Л. Ю. Посохова.

У 2019 році працював старшим лаборантом Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька;

  • Багаторазовий учасник Всеукраїнських студентських олімпіад з історії, у 2015 – 2018 рр. ставав переможцем цих конкурсів (ІІІ, ІІ та І місця відповідно).
  • Учасник та призер Міжнародного (2015 р.) та Всеукраїнських (2016 – 2018 рр.) турнірів з історії.
  • Протягом 2016/2017 н. р. отримував іменну стипендію імені М. С. Грушевського.

Ховтура Анастасія

Випускниця 2017 року.

Працює над дисертацією «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кін. XVIII — поч. ХХ ст.)». Науковий керівник — профессор Л. Ю. Посохова.

  • З 2016 р. — старший лаборант Навчальної лабораторії історичної інформатики;
  • Учасниця Міжнародного семінару Німецько-української комісії істориків для молодих науковців «Глобальні та транснаціональні перспективи на історію України з ранньомодерного періоду до сучасності» (1–5 липня 2018 р., м. Ніжин).
  • 2018-2019 рр. — стипендіант академічної стипендії імені М. С. Грушевського.