Аспіранти

Юрій Скрипниченко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія» Науковий керівник:
д. і. н., проф. С. О. Наумов
Тема дисертації: «Експлуатація трудових ресурсів Харківщини в умовах окупації Третім Райхом (1941-1943 рр.)».