Студентський науковий гурток

Інформаційна сторінка в Facebook

Куратор: професор Л. Ю. Посохова

Голова гуртка: Юлія Єременко, студентка 4 курсу.

Студентський науковий гурток кафедри історії України — це спільнота творчої, науково орієнтованої молоді; середовище тих, хто цікавиться феноменом історичної науки.

Попередні засідання гуртка

Гурток об’єднує студентів та аспірантів історичного факультету, що вивчають теми, пов’язані з історією нашої держави. У його роботі завжди беруть участь і викладачі кафедр факультету, і професійні історики з інших навчальних закладів та наукових установ. Постійними гостями засідань гуртка є представники Східного інституту імені Ковальських та кафедри українознавства філософського факультету.

Молоді науковці не тільки регулярно виступають із доповідями та презентаціями своїх наукових досягнень, але й беруть активну участь в обговоренні проблем вітчизняної історії у рамках круглих столів, наукових дискусій та семінарів. Формат спільних засідань студентських наукових гуртків сприяє науковій комунікації та обміну думками із актуальних питань історичної науки. Тематичний спектр засідань гуртка охоплює проблеми соціально-економічної і політичної історії, історії повсякдення, культурної та інтелектуальної історії.

Гурток — місце апробації результатів наукової діяльності, сфера здобуття практичного досвіду, що вкрай важливо для молодого вченого. Гурток допомагає зрозуміти проблемні й перспективні напрямки вивчення історії України, що дозволяє студенту добре орієнтуватися у тенденціях розвитку історичної науки. Актив гуртка щорічно бере участь в архівних об’їздах Польщі.

Приєднуйтесь до вивчення історії нашої держави! Відкривайте нові горизонти історичних знань!