Академічна мобільність

Щороку викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у різноманітних формах академічної мобільності: стажуваннях, літніх школах, виступають як запрошені лектори в університетах України та світу. Студенти також можуть взяти участь в академічній мобільності за програмою Erasmus+, взяти участь в архівознавчому об’їзді Польщею, літніх/зимових школах тощо.  Основною метою таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів. 

У 2018 році кафедра історії України підписала договір з Університетом імені Фрідріха-Олександра міст Ерлангена-Нюрнберга (Федеративна Республіка Німеччина) про академічну мобільність у межах програми Erasmus+ Programme KA107. Куратор проекту – професор Л. Ю. Посохова.

06 – 18 травня 2019 р. викладач С. В. Нижнікова пройшла міжнародне стажування на кафедрі історії Східної Європи Університету імені Фрідріха Олександра Ерлангена-Нюрнберга (ФРН) в межах програми академічної мобільності Erasmus +. Під час стажування С.В.Нижнікова виступила на науковому колоквіумі з темою «Women’s education in the Russian empire as a form of emancipation» («Жіноча освіта в Російській імперії як форма емансипації»). С. В. Нижнікова разом з професором кафедри історії Східної Європи Юлією Обертрайс провели цикл семінарів «Women’s and Gender history of the Russian Empire and the Soviet Union» («Жіноча та гендерна історія Російської імперії та Радянського союзу»). В семінарах взяв також участь студент І курсу магістратури історичного факультету Павло Пугачов, який наразі навчається в Університету імені Фрідріха Олександра в межах програми академічної мобільності Erasmus +.

17–21 грудня 2018 року старший викладач Є. Ю. Захарченко пройшов міжнародне стажування на кафедрі новітньої історії та історії Східної Європи Університету імені Фрідріха-Олександра міст Ерлангена-Нюрнберга (ФРН) за програмою Erasmus+. Під час стажування Є. Ю. Захарченко отримав можливість познайомитися з особливостями навчального процесу та викладацької діяльності в Університеті Фрідріха-Олександра, фондами університетської бібліотеки та проектами з цифрової гуманітаристики, які реалізує німецький ВНЗ.

8–12 жовтня 2018 року професор кафедри новітньої історії та історії Східної Європи Університету імені Фрідріха-Олександра міст Ерлангена-Нюрнберга (ФРН) Юлія Обертрайс прочитала цикл лекцій з усної та глобальної історії (детальніше за посиланням)

1–5 липня 2018 року аспірантка кафедри Анастасія Ховтура взяла участь у роботі семінару німецько-української комісії істориків для молодих науковців «Глобальні та транснаціональні перспективи на історію України з ранньомодерного періоду до сучасності», який відбувся у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Протягом квітня–червня 2018 року доцент Р. Г. Любавський викладав гостьовий курс лекцій «Актуальні проблеми всесвітньої історії» для студентів кафедри історії НаУКМА.
В межах курсу студентам було запропоновано розглянути проблеми історії праці в широкому контексті, на прикладах з історії Російської імперії та Радянського Союзу. Окремий кейс було присвячено проблемам існування робітничого класу в постідустріальну епоху.

Протягом травня 2018 року докторант кафедри В. О. Куліков перебував на міжнародному стажуванні за програмою Erasmus+ в Університеті імені Фрідріха-Олександра міст Ерлангена-Нюрнберга (ФРН), де прочитав курс лекцій: «Company Towns and Social Transformations in a Comparative Historical Perspective – the Russian Empire and the United States between the 1870s and the 1930s»

1–30 вересня 2017 року викладач С. В. Нижнікова пройшла міжнародне стажування в Інституті історії Університету Марії Кюрі-Склодовської м. Любліна (Республіка Польща) за фінансової підтримки Варшавского університету (стипендія відділу «Artes Liberales»). Дослідницький проект «Структура органів губернської влади в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): функціонування та взаємодія».

У 2016 року докторант кафедри В. О. Куліков став переможцем Fulbright Scholar Program і протягом 2016-2017 навчального року працював над проектом «Компанії, спільноти та контроль. Корпоративні міста в Україні та США» на базі Інституту імені Кеннана Міжнародного наукового центру імені Вудро Вілсона. За результатами стажування було видано монографію «Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу» за редакцією В. Кулікова та І. Склокіної (Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / М. Ільченко та ін., за ред. В. Кулікова й І. Склокіної. Львів: ФОП Шумилович, 2018. – 244 с.).

7–12 грудня 2015 року професор Л. Ю. Посохова та доцент Р. Г. Любавський взяли участь у німецько-українському проекті «Ми можемо більше!», який організували НГО «Агенція розвитку освітньої політики» за підтримки Міністерства іноземних справ Федеративної Республіки Німеччина та Університету імені Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг). У межах проекту відбулися семінари і зустрічі з представниками академічних установ, громадських організацій та політичних партій Німеччини. Спільно із колегами з Університету імені Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) було проведено семінар «Протистояння культур пам’яті переможців і переможених» Також була проведена зустріч із представниками громадської організації «Історія для всіх». Важливою складовою програми було ознайомлення із принципами і моделями організації національних міcць пам’яті. Учасники відвідали Документаційний центр «Ареал колишніх партійних з’їздів» м. Нюрнберга, а також меморіал «Нюрнберзькі процеси».