Магістерська програма «Україна в імперському та радянському вимірах»

В межах цієї магістерської програми студенти вивчають політичний, релігійний та повсякденний виміри новітньої історії України. Запропоновані курси розкривають проблеми генези та розвитку історії українського національного, націоналістичного рухів та Української автокефальної православної церкви. Спеціальний курс присвячено вивченню дискусійних питань україно-російських відносин. Дисципліни з історії радянського суспільства викладаються в річищі антропологічного підходу. Студії з історії радянської повсякденності дозволяють студентам зрозуміти стратегії і тактики поведінки «малої» людини, виявити способи повсякденного спротиву режиму. Окремі курси не обмежуються одним періодом (радянським або імперським) чи територією (Наддніпрянська або Західна Україна), вони є наскрізними, такими що поєднують різні історичні сюжети і контексти. Такий підхід дозволяє зрозуміти тяглість історичного розвитку України.