Запрошуємо подавати статті до збірника «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії»

Запрошуємо подавати тексти статей до 22-го випуску фахового періодичного видання історичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць».

Термін подання — 15 вересня 2019 р.

Контакти:

 • Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61022, Україна, історичний факультет.
 • Teл.: +38(057)707-53-37
 • Е-mail:actproblhist@karazin.ua

Фахове видання з історичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015). Періодичність видання: один раз на рік. Мови видання: українська, російська, англійська. Обсяг статей:до 20 тис. знаків з пробілами

Детальніше про вимоги за посиланням..

Доцент Р. Г. Любавський взяв участь у літній школі «Як міста (не)пам’ятають»

Захід відбувся у м. Рівне, 5-9 серпня 2019 року. Школу було органзовано громадською організацєю «Центр студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка»», в межах проекту «Реанімована пам’ять» за підтримки Rosa Luxemburg Stiftung з коштів Міністерства закордонних справ ФРН.  В роботі школи бради участь викладачі, музейні працівники, вчителі. Спікерами були провідні українські науковці. Відео окремих лекцій розміщено на каналі youtube.

Старший викладач Є. Ю. Захарченко взяв участь у Літній школі з вивчення історії Голокосту

Протягом 1 — 12 липня 2019 р. старший викладач Є. Ю. Захарченко взяв участь у IV літній школі з вивчення історії Голокосту, що була організована спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Українським Центром із вивчення історії Голокосту та за підтримки Центру перспективних
досліджень Голокосту імені Джека Джозефа і Мортона Манделя Меморіального Музею Голокосту США
(м. Вашингтон, Округ Колумбія).

Учасниками Школи стали 18 викладачів вищих навчальних закладів України,
аспіранти, молоді дослідники Голокосту, усі, хто зацікавлений у дослідженні єврейської історії, історії Голокосту та у викладанні відповідних університетських курсів. Програма школи охоплювала теми із довоєнної історії єврейського життя у Східній Європі, історії Голокосту та післявоєнного періоду. Щоденні заняття складалися з презентацій запрошених лекторів, виступів учасників школи, в яких вони представляли власні наукові дослідження та/або навчальні програми, обговорювали можливості професійного розвитку тощо.

Під час Школи Є. Ю. Захарченко презентував міжфакультетську дисципліну за вибором, що пропонується студентам 3 курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразані «Історична політика в Україні (наприкінці 1980-х — на початку ХХІ ст.)».

“Наукові читання пам’яті професора І. К. Рибалки”

26 червня 2019 року на історичному факультеті відбулися наукові читання пам’яті професора І. К. Рибалки.

26 червня 2019 року на історичному факультеті відбулися Наукові читання пам’яті професора  І. К. Рибалки «Іван Климентійович Рибалка: життя, творчість, дослідження». З привітальним словом та спомином про професора І. К. Рибалку виступив декан факультету доцент С. Д. Литовченко.

Також під час пленарного засідання було заслухано доповідь завідувача кафедри історії України професора В. В. Калініченко «Короткий нарис життєвого та творчого шляху професора І. К. Рибалки», професор С. О. Наумов презентував електронну фотовиставку «Професор І. К. Рибалка – 55 років в університеті». Робота продовжилась у межах трьох напрямків:

 • Життєвий шлях і творча спадщина професора І. К. Рибалки.
 • Актуальні проблеми аграрної історії України.
 • Українська революція 1917-1921 рр.

Фотогалерея за посиланням.

З програмою конференції можна ознайомитися за посиланням.

Професор Л. Ю. Посохова взяла участь у Міжнародній науковій конференції “Poznań – Charków: wspólne tendencje rozwoju edukacyjnego oraz współpracy obu ośrodków uniwersyteckich”

30 травня 2019 р. професор кафедри історії України Л. Ю. Посохова взяла участь у Міжнародній науковій конференції “Poznań – Charków: wspólne tendencje rozwoju edukacyjnego oraz współpracy obu ośrodków uniwersyteckich”
Захід відбувся у межах співпраці Харкова та Познані в науково-освітній галузі та став певним продовженням міжнародної конференції «Харків – Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть», яка відбулась 9 листопада 2018 р. у Харкові.

Під час роботи конференції була презентована колективна монографія “Каразінський університет у Харкові – Університет імені Адама Міцкевича в Познані: 50 років співпраці (1967-2017)” (Харків-Познань, 2019). Крім того, окрема частина конференції була присвячена спогадам учасників академічних обмінів між Польською Народною Республікою та СРСР протягом другої половини ХХ ст.

Тематичне поле конференції містило наступні питання:

 • освітні традиції в Познані та Харкові до кінця XVIII ст.;
 • шкільництво як чинник формування міського простору в ХІХ — на початку ХХ ст.;
 • шкільництво Познані та Харкова протягом 1918-1945 рр.;
 • познанський і харківський освітні простори протягом 1945-1990 рр.;
 • освітній потенціал Харкова і Познані як чинник їх розвитку після 1990 р.;
 • віддзеркалення історії освіти та шкільництва Харкова і Познані в польській та українській історіографії.

Детальніше з програмою конференції можна ознайомитися за посиланням.

31 травня у рамках роботи конференції відбувся візит її учасників до Гнєзна – одного з найстаріших польських міст. Учасники конференції відвідали Музей витоків Польської держави та Кафедральний собор Гнєзненської архідіоцезії Римо-Католицької Церкви.

Співорганізаторами заходу стали Університет імені Aдама Mіцкевича в Познані (Республіка Польща), Інститут Історії Університету імені Aдама Mіцкевича в Познані (Республіка Польща), Центр європейських дебатів у Познані (Республіка Польща), Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна) і Харківський національний університет імені Василя Каразіна (Україна).


Викладач С. В. Нижнікова взяла участь у міжнародному семінарі «Голокост від куль на окупованих територіях Радянського Союзу»

3-7 червня 2019 р. викладач кафедри історії України, заступник декана з виховної роботи С. В. Нижнікова взяла участь у другому етапі міжнародного семінару «Голокост від куль на окупованих територіях Радянського Союзу», який відбувся у Парижі (Франція). Організаторами виступили Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» та французький дослідницький та освітній центр Яхад ін Унум. Протягом семінару учасники прослухали лекції спеціалістів з історії Голокосту, відвідали музеї та міські ландшафти та обговорили їхній освітній потенціал

Доцент Р. Г. Любавський взяв участь у конференції «Репрезентація міста в культурних, історичних та соціальних практиках»

7-8 червня 2019 р. к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана з наукової роботи Р. Г. Любавський взяв участь у конференції «Репрезентація міста в культурних, історичних та соціальних практиках», що відбулася у м. Одеса.

Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.

Опубліковано монографію докторанта кафедри історії України Володимира Олександровича Кулікова «Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.»

На основі архівних та опублікованих джерел монографія пояснює складний характер відносин містотвірних підприємств із мешканцями заводських і шахтарських поселень Донбасу та Придніпровʼя. У ній висвітлено передумови виникнення заводських і шахтарських поселень, подано нарис історії містотвірних підприємств і заснованих ними поселень, розкрито механізми, що їх застосовували роботодавці, щоб завоювати лояльність працівників, і проаналізовано, наскільки їм це вдалося; у пропонованій книжці також досліджено вияви нелояльності робітників і з’ясовано їхні причини. Відносини між підприємствами й суспільством розглянуті в контексті взаємин зацікавлених сторін, як-от власників підприємств, найманих управителів, робітників, державної влади, місцевої аграрної еліти, дрібних підприємців. Монографія показує заводські й шахтарські поселення як простори різноманітних, часто суперечливих інтересів, зосереджуючи увагу на нерівних владних відносинах між основними а́кторами. Загальним макроісторичним тлом історії промислових поселень регіону в ній є процеси індустріалізації та соціальної й економічної модернізації.

«Що таке Слобідська Україна? Як реформи змінюють простір» Публічна дискусія і презентація нових книжок з історії Слобідської України

Коли: п’ятниця, 31 травня 2019 р., 18-00

Де: прес-центр «Kharkiv today»  (вул. Мироносицька, 8)

Учасники:

 • Володимир Маслійчук – кандидат історичних наук;
 • Олександр Савчук – видавець, кандидат філософських наук;
 • Володимир Склокін – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.

Модератор: Філіп Дикань.

Слобідська Україна – історико-географічний регіон, центром якого вважають місто Харків. Складнощі у розумінні цього регіону, його походження, минулі  та сучасні виклики його модернізації стануть предметами обговорення, водночас з презентацією нових видань з історії Слобожанщини.

Про книжки:

Багалій Д.І.  Історія Слободської України / Д. І. Багалій ; передм. та ком. В. Л. Маслійчук ; упорядн. О. О. Савчук. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. XXXІІ + 400 с., [74 іл., 2 мапи].  Серія «Слобожанський світ». Вип.12

Перевидання відомої книги Дмитра Багалія «Історія Слобідської України» (Перше видання. Харків: Союз, 1918) є досить актуальним і на часі. Окреслення регіону Слобідської України описи її історико-географічних особливостей, заселення, соціально-економічного та політичного устрою, ролі в українському національному житті. Це перша велика праця українською мовою видатного науковця певний час ректора Харківського університету та харківського міського голови. Написана досить швидко, з певними мовними особливостями, однак і добре ілюстрована та добре структурована. Написання і перевидання цієї праці співпадає з великими соціально-політичними змінами: розпад Російської імперії (1917 — 1918), кінець Радянського союзу (1990-1991 рр.), російсько-український конфлікт з 2014 р. Усі ці події звертають увагу на ідентичність та минуле. Робота споряджена передмовою «Колонізація та політика» та примітками кандидата історичних наук Володимира Маслійчука з багатьма уточненнями і пропозицією нових інтерпретацій історії цієї історико-географічної області.

Володимир Склокін. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 268 с.

У монографії розглянуто обставини скасування автономії Слобідської України у 1765 р. та інтеграцію цього регіону до складу Російської імперії у наступні десятиріччя. Дослідження зосереджується на трьох основних темах: специфіці російського просвіченого абсолютизму, характері і ролі імперської уніфікації та становищі слобідського суспільства наприкінці XVIII ст. Особливу увагу приділено з’ясуванню місця Слобідської України у символічній географії Російської імперії, трансформації регіональних ідентичностей під впливом інтеграційних перетворень, а також аналізові феномену українського Просвітництва як потенційної альтернативи петербурзькому просвіченому абсолютизму.

Представники кафедри взяли участь у семінарі «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи Харкова»

22 травня 2019 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся черговий науковий семінар у межах реалізації міжнародного наукового проекту CityFace «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу».

Учасниками семінару стали представники кількох вищих навчальних закладів Харкова: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківської державної академії культури, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова та Харківського національного медичного університету. Семінар складався з двох частин. Перша частина (7 доповідей) була присвячена візуальним аспектам символічного простору Харкова, міським образам та їх інтерпретаціям. Друга частина семінару (8 доповідей) загалом була присвячена питанням трансформації символічного простору Харкова, районування міста та фіксації міських ландшафтів.

Про районування соціальної інфраструктури Харкова розповіла аспірантка кафедри історії України Анастасія Ховтура.

Старший викладач Євген Захарченко розповів про трансформації сакрального простору Харкова протягом ХІХ — ХХ ст.

Історичним експериментам трансформації міського простору Харкова 1920-1930-х рр. була присвячена доповідь доцента Романа Любавського. 

Детальніше про семінар за посиланням.