Історична політика в Україні

Міжфакультетська дисципліна «Історична політика в Україні (наприкінці 1980-х — на початку 2000-х рр.)» для студентів 3 курсу, 5 семестру. Старший викладач Є. Ю. Захарченко. (Матеріали до курсу)