Підприємства і суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпров’я в 1870–1917 рр.

Видавництво Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна друкує монографію Володимира Олександровича Кулікова «Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.» Воно надає кілька примірників для охочих написати рецензію. Заявку на отримання книжки для рецензії можна залишити за посиланням.

На основі архівних та опублікованих джерел монографія пояснює складний характер відносин містотвірних підприємств із мешканцями заводських і шахтарських поселень Донбасу та Придніпровʼя. У ній висвітлено передумови виникнення заводських і шахтарських поселень, подано нарис історії містотвірних підприємств і заснованих ними поселень, розкрито механізми, що їх застосовували роботодавці, щоб завоювати лояльність працівників, і проаналізовано, наскільки їм це вдалося; у пропонованій книзі також досліджено вияви нелояльності робітників і з’ясовано їхні причини.