Вітаємо О. С. Новака з успішним захистом дисертації

Вітаємо випускника аспірантури Олександра Сергійовича Новака з успішним захистом дисертації на тему: «Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919-1930-ті рр.)», подану на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 — Історія та археологія (науковий керівник — д. і. н., проф. Л. Ю. Посохова).

Бажаємо творчої наснаги та подальших успіхів у науковій діяльності!