Посохова Людмила Юріївна

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Православні колегіуми України наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст.» (2012 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти, письменності та культури в Україні XVII – поч. ХІХ ст.

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Ubi universitas, ibi Europa». Трансфер і адаптація університетської освіти в Російській імперії (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.)». Грант Фонду Герди Хенкель (Gerda-Henkel-Stiftung, AZ 02/SR/08), Федеративна Республіка Німеччина (2009-2012 рр. )
 • Керівник проекту «Історія університетської науки та освіти в Україні XIX – початку ХХ ст.». Номер державної реєстрації Науково-дослідної роботи: 0112U000544; Міністерство освіти і науки України (проект схвалений, 2013-2015 рр.)
 • Керівник проекту «Університетськакультура в українському інтелектуальному просторі (XIX– початок ХХI ст.)». Номер державної реєстрації Науково-дослідної роботи: 0115U000492; Міністерство освіти і науки України (проект схвалений, 2015-2017 рр.).
 • Учасник проекту «Вивчення мов в Російській імперії в XVIII ст.». Грант Німецького історичного інституту в Москві, Федеративна Республіка Німеччина (2015-2017 рр.)

Головні публікації:

 • Харківський колегіум (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – Харків: Бизнес-Информ, 1999. – 167 с.
 • «Сыскал для женитьбы место…» (Брачные стратегии священников в контексте социокультурного конфликта в Украине в ХVIII веке) // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. – М., 2007. – № 13. – С. 39–54.
 • Православные коллегиумы Российской империи (вторая половина XVIII – начало XIX вв.): между традициями и новациями // Ab Imperio. – 2010. – № 3. – С. 85–112.
 • На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку ХІХ ст. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
 • «Академічна повсякденність» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 141–187.
 • Orthodoxie und Katholizismus in den Kollegien der Ukraine während des 17. und 18. Jahrhunderts // Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. – München, 2012. – № 42 (Bayern und Russlandinvormoderner Zeit. Annäherungenbis in die Zeit PetersdesGroßen). – S. 309329.
 • Реформы духовных учебных заведений в Российской империи в конце XVIII – в начале ХІХ века и историческая судьба православних коллегиумов Украины // Res Historica. Сzasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin. – 2013. – № 36. – С. 203–218.
 • «Колективний портрет» викладачів православних колегіумів // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 427–453.
 • Розширюючи обрії світу: Реальні та віртуальні подорожі студентів та викладачів православних колегіумів України XVIII ст. // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. – Київ–Краків, 2015. Т.1: Ранньомодерна людина: Простір – влада – право ХVІ – ХVІІІ століть. – С. 376–390.
 • «Narodziny» szlachcica: ideałyipraktykawychowaniadziecistarszyznykozackiejna Hetmańszczyźniei Ukrainie Słododzkiejw drugiej połowie XVIII wieku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. PraceHistoryczne. – 2016. – № 143 (2). – S. 361–369.
 • Православные коллегиумы на пересечении культур, традиций, эпох (конец ХVІІ – начало ХІХ в.). М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 550 с. – («Ubi universitas, ibi Europa»).
 • „Im Kiever Partes-Gesang ausgebildet“: Ukrainische Sänger in der Hofkapelle des Zaren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts // Erren L. (Hrsg.). Musik am russischen Hof: Vor, während und nach Peter dem Großen (1650-1750). –Oldenbourg: De Gruyter, 2017. — S. 85-108.

Почесні відзнаки:

 • Лауреат харківської муніципальної премії в галузі краєзнавства ім. Д.І. Багалія (1999)
 • Знак «Відмінник освіти України» (1999)
 • Почесна грамота Міністерства освіти України (2001)
 • Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2012 р. в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»

Стажування, освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історія української культури
 • Джерелознавство історії України
 • Історія українського мистецтва
 • Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 • Актуальні проблеми історії України