«Що таке Слобідська Україна? Як реформи змінюють простір» Публічна дискусія і презентація нових книжок з історії Слобідської України

Коли: п’ятниця, 31 травня 2019 р., 18-00

Де: прес-центр «Kharkiv today»  (вул. Мироносицька, 8)

Учасники:

  • Володимир Маслійчук – кандидат історичних наук;
  • Олександр Савчук – видавець, кандидат філософських наук;
  • Володимир Склокін – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.

Модератор: Філіп Дикань.

Слобідська Україна – історико-географічний регіон, центром якого вважають місто Харків. Складнощі у розумінні цього регіону, його походження, минулі  та сучасні виклики його модернізації стануть предметами обговорення, водночас з презентацією нових видань з історії Слобожанщини.

Про книжки:

Багалій Д.І.  Історія Слободської України / Д. І. Багалій ; передм. та ком. В. Л. Маслійчук ; упорядн. О. О. Савчук. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. XXXІІ + 400 с., [74 іл., 2 мапи].  Серія «Слобожанський світ». Вип.12

Перевидання відомої книги Дмитра Багалія «Історія Слобідської України» (Перше видання. Харків: Союз, 1918) є досить актуальним і на часі. Окреслення регіону Слобідської України описи її історико-географічних особливостей, заселення, соціально-економічного та політичного устрою, ролі в українському національному житті. Це перша велика праця українською мовою видатного науковця певний час ректора Харківського університету та харківського міського голови. Написана досить швидко, з певними мовними особливостями, однак і добре ілюстрована та добре структурована. Написання і перевидання цієї праці співпадає з великими соціально-політичними змінами: розпад Російської імперії (1917 — 1918), кінець Радянського союзу (1990-1991 рр.), російсько-український конфлікт з 2014 р. Усі ці події звертають увагу на ідентичність та минуле. Робота споряджена передмовою «Колонізація та політика» та примітками кандидата історичних наук Володимира Маслійчука з багатьма уточненнями і пропозицією нових інтерпретацій історії цієї історико-географічної області.

Володимир Склокін. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 268 с.

У монографії розглянуто обставини скасування автономії Слобідської України у 1765 р. та інтеграцію цього регіону до складу Російської імперії у наступні десятиріччя. Дослідження зосереджується на трьох основних темах: специфіці російського просвіченого абсолютизму, характері і ролі імперської уніфікації та становищі слобідського суспільства наприкінці XVIII ст. Особливу увагу приділено з’ясуванню місця Слобідської України у символічній географії Російської імперії, трансформації регіональних ідентичностей під впливом інтеграційних перетворень, а також аналізові феномену українського Просвітництва як потенційної альтернативи петербурзькому просвіченому абсолютизму.