Лекція професора Л. Ю. Посохової у Харківському ЛітМузеї. Запрошуємо відвідати!

16 липня 2020 р. у Харківському ЛітМузеї відбулася лекція, д.і.н, професора кафедри історії України Л. Ю. Посохової на тему: «Книга за книгою: що читали в Україні в ранньомодерну добу?».

Повний запис лекції на каналі Харківського ЛітМузею

Організаторами заходу виступили Харківський ЛітМузей спільно з Український інститут національної пам’яті. Лекція відбулась в межах лекційного циклу «Деконструкція імперських міфів на матеріалах ранньомодерної історії України (XVI — XVIII ст.)»

Повна програма лекційного циклу «Деконструкція імперських міфів на матеріалах ранньомодерної історії України (XVI — XVIII ст.)» за посиланням.

Доцент Р. Г. Любавський сертифікував курс у системі дистанційного навчання університету

30 червня 2020 року доцент кафедри історії України Р. Г. Любавський отримав сертифікат «Про визнання інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання як навчально-методичної праці» з курсу «Історична інформатика».

Вітаємо Романа Геннадійовича та бажаємо нових успіхів!

Старший викладач Д. В. Журавльов взяв участь у обговоренні проблем пам’яті про Другу світову війну

26 червня старший викладач кафедри історії України Д. В. Журавльов взяв участь в в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» як експерт Каразінського університету. Телеміст Харків-Київ-Львів транслювався наживо, під час якого історики з провідних ВНЗ України обговорювали проблеми пам’яті про Другу світову війну та аспекти обʼєднання українців навколо спільної історичної спадщини.

Викладачі кафедри стали переможцями конкурсу наукових робіт

Доцент Роман Любавський і старший викладач Євген Захарченко стали переможцями конкурсу малих наукових робіт для викладачів східноукраїнських університетів, який проводив Харківський офіс Фонду Конрада Аденауера. Дослідницький проект «Топонімічна химера»: перейменування в Харкові, конфлікт пам’ятей та ідентичностей» було відібрано організаторами, як один з кращих серед 70 робіт, поданих на конкурс.

Вітаємо колег та бажаємо успіхів!

Семінар-обговорення щодо розробки освітньої платформи з вивчення історії Голокосту та еврейських студій в Україні

Старший викладач кафедри історії України, завідувач Навчальної лабораторії історичної інформатики Євген Захарченко взяв у часть у семінарі-обговоренні щодо розробки освітньої платформи з вивчення історії Голокосту та еврейських студій в Україні для викладачів вищих навчальних закладів, який відбувся у Києві 23 лютого 2020 р.

Участь у семінарі також взяли науковці та викладачі з Українського католицького університету (Львів), Центру міської історії Центрально-Східної Європи (Львів), Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Рівненського державного гуманітарного університету, Центру студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка» (Рівне), Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ), Херсонського державного університету та Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова.

Метою заходу було обговорити серед молодих науковців та викладачів українських ВНЗ особливості розробки та впровадження нових курсів та спецкурсів, розширення їхнього тематичного спектру та можливості репрезентації історії єврейства та Голокосту. Обговорення має допомогти організаторам у процесі розробки нового освітнього порталу, який би могли використовувати викладачі ВНЗ, учителі, студенти та учні.

Семінар відбувся за сприяння та ініціативи Центру перспективних досліджень Голокосту імені Джека Джозефа і Мортона Манделя Меморіального Музею Голокосту США (м. Вашингтон, Округ Колумбія).

Вийшло друком методичне видання для школярів 11 класів

Доцент Р. Г. Любавський та старший викладач Є. Ю. Захарченко підготували спеціальне методичне видання для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл, що отримало гриф Міністерства освіти та науки України.

Захарченко Є. Ю., Любавський Р. Г. Історія України + Всесвітня історія. 11 клас: рівень стандарту. Зошит для поточного та тематичного контролю. Харків: Видавничий дім Весна, 2019 — 96 с. (Серія «тест-контроль»)

Бердута Михайло Захарович

У 1966 р. закінчив історичний факультет і почав працювати на кафедрі історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії старшим лаборантом кабінету методики викладання історії і одночасно займався науковою роботою під керівництвом проф. І. Л. Шермана. Тему дослідження було обрано таку: «Брестський мир в радянській історіографії (1918—1968 рр.)».

З вересня 1971 р. почав працювати викладачем кафедри історії України, якою тоді керував відомий історик професор І. К. Рибалка. Він привчав молодих викладачів поглиблено вивчати джерела з історії України, досконало знати всі періоди історії України. Після захисту у жовтні 1972 р. кандидатської дисертації із зазначеної теми М. З. Бердута продовжив працювати на кафедрі історії України. За ці роки Михайло Захарович підготував низку спецкурсів, загальнофакультетський лекційний курс «Українська етнологія». На кафедрі він виконував всі види викладацької роботи. Читав загальні та спеціальні курси з історії України, української етнології, історії рідного краю, національної і державної символіки України.

Проводив плідну науково-методичну роботу. Основним об’єктом наукових інтересів стала духовна та матеріальна культура Слобожанщини. Він є автором понад 130-ти наукових, науковопопулярних та методичних праць з різноманітних проблем Лівобережної і Слобідської України, співавтором підручників з історії України, історії Слобідської України, навчального посібника з історії України для абітурієнтів і школярів, навчальних посібників «Історичні постаті. Гетьмани України», «Визначні етнологи України».

Поряд із науковою та викладацькою роботою Михайло Захарович проводив значну методичну роботу. Він один із провідних методистів Харкова. У 2002 р. за його ініціативи було засновано навчально-методичну лабораторію з інноваційних методів навчання на історичному факультеті. На базі лабораторії за його редакцією з того ж року видавався раз на рік «Методичний вісник історичного факультету». Михайло Захарович брав і продовжує брати активну участь у просвітницькій роботі, виступає у пресі, на радіо і телебаченні м. Харкова. Багато років був членом районного і обласного товариства «Знання». У 1977—1984 рр. і з 1999—2010 рр. М. З. Бердута — заступник декана з навчальної роботи, близько 20 років очолював навчально-методичну комісію
історичного факультету.

Михайло Захарович, присвятивши майже 50 років свого життя Університету та історичному факультету працював як доцент кафедри історії України, заступник декана з навчальної роботи, відповідальний за організацію і проведення практик, впровадження кредитно-модульної системи на факультеті, член Вченої ради і методичної комісії факультету, редактор «Методичного вісника історичного факультету», член Ради ветеранів університету, відповідальний за співпрацю факультету з Малою академією наук м. Харкова.

Визнанням заслуг Михайла Захаровича стало присудження у 2002 р. почесного звання «Заслужений викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». У 2015 р. М. З. Бердута отримав завдання доцента-консультанта кафедри (першим в університеті).

Детальніше про М. З. Бердуту:

Посохова Людмила Юріївна

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Православні колегіуми України наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст.» (2012 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти, письменності та культури в Україні XVII – поч. ХІХ ст.

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Ubi universitas, ibi Europa». Трансфер і адаптація університетської освіти в Російській імперії (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.)». Грант Фонду Герди Хенкель (Gerda-Henkel-Stiftung, AZ 02/SR/08), Федеративна Республіка Німеччина (2009-2012 рр. )
 • Керівник проекту «Історія університетської науки та освіти в Україні XIX – початку ХХ ст.». Номер державної реєстрації Науково-дослідної роботи: 0112U000544; Міністерство освіти і науки України (проект схвалений, 2013-2015 рр.)
 • Керівник проекту «Університетськакультура в українському інтелектуальному просторі (XIX– початок ХХI ст.)». Номер державної реєстрації Науково-дослідної роботи: 0115U000492; Міністерство освіти і науки України (проект схвалений, 2015-2017 рр.).
 • Учасник проекту «Вивчення мов в Російській імперії в XVIII ст.». Грант Німецького історичного інституту в Москві, Федеративна Республіка Німеччина (2015-2017 рр.)

Головні публікації:

 • Харківський колегіум (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – Харків: Бизнес-Информ, 1999. – 167 с.
 • «Сыскал для женитьбы место…» (Брачные стратегии священников в контексте социокультурного конфликта в Украине в ХVIII веке) // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. – М., 2007. – № 13. – С. 39–54.
 • Православные коллегиумы Российской империи (вторая половина XVIII – начало XIX вв.): между традициями и новациями // Ab Imperio. – 2010. – № 3. – С. 85–112.
 • На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку ХІХ ст. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
 • «Академічна повсякденність» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 141–187.
 • Orthodoxie und Katholizismus in den Kollegien der Ukraine während des 17. und 18. Jahrhunderts // Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. – München, 2012. – № 42 (Bayern und Russlandinvormoderner Zeit. Annäherungenbis in die Zeit PetersdesGroßen). – S. 309329.
 • Реформы духовных учебных заведений в Российской империи в конце XVIII – в начале ХІХ века и историческая судьба православних коллегиумов Украины // Res Historica. Сzasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin. – 2013. – № 36. – С. 203–218.
 • «Колективний портрет» викладачів православних колегіумів // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 427–453.
 • Розширюючи обрії світу: Реальні та віртуальні подорожі студентів та викладачів православних колегіумів України XVIII ст. // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. – Київ–Краків, 2015. Т.1: Ранньомодерна людина: Простір – влада – право ХVІ – ХVІІІ століть. – С. 376–390.
 • «Narodziny» szlachcica: ideałyipraktykawychowaniadziecistarszyznykozackiejna Hetmańszczyźniei Ukrainie Słododzkiejw drugiej połowie XVIII wieku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. PraceHistoryczne. – 2016. – № 143 (2). – S. 361–369.
 • Православные коллегиумы на пересечении культур, традиций, эпох (конец ХVІІ – начало ХІХ в.). М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 550 с. – («Ubi universitas, ibi Europa»).
 • „Im Kiever Partes-Gesang ausgebildet“: Ukrainische Sänger in der Hofkapelle des Zaren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts // Erren L. (Hrsg.). Musik am russischen Hof: Vor, während und nach Peter dem Großen (1650-1750). –Oldenbourg: De Gruyter, 2017. — S. 85-108.

Почесні відзнаки:

 • Лауреат харківської муніципальної премії в галузі краєзнавства ім. Д.І. Багалія (1999)
 • Знак «Відмінник освіти України» (1999)
 • Почесна грамота Міністерства освіти України (2001)
 • Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2012 р. в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»

Стажування, освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історія української культури
 • Джерелознавство історії України
 • Історія українського мистецтва
 • Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 • Актуальні проблеми історії України

Нижнікова Світлана Василівна

 • Кандидат історичних наук, викладач
 • Кандидатська дисертація «Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)» (2017 р.)

Контактна інформація:

 • s.v.nyzhnikova@karazin.ua
 • +38 066 445 12 60
 • Профіль Researchgate
 • Профіль Orcid
 • Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти та культури в Україні ХІХ – поч. ХІХ ст., жіноча історія, гендерна історія.

Головні публікації:

 • Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. Вип. 18. С. 108–115.
 • Соціальний склад вихованок єпархіальних жіночих училищ України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. 2016. Серія «Історія». Вип. 51. С. 47–53.
 • Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективний портрет // Історична пам’ять. 2016. Вип. 34-35. С. 52–59.
 • Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2016. Вип. 22. С. 39–43.
 • Єпархіальні жіночі училища України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: Фоп Корзун Д. Ю., 2017. С. 357–361.
 • Навчальний процес в єпархіальних жіночих училищах Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Res Historica. 2017. No 43. С. 97–108.
 • Нижнікова С. В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / Науковий редактор Л. Ю. Посохова. Х.: Майдан, 2018. 244 с.: іл.

Стажування, освітні та наукові програми

 • Участь у літній школі для викладачів та аспірантів «Історія Голокосту та пам’ять в Україні» (3-13 липня 2017 р.)
 • Стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), реалізація проекту «Структура органів губернської влади в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): функціонування та взаємодія» (10-30 вересня 2017 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 • Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 • Історія України (практичні заняття)

Наумов Сергій Олександрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)» (2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія націоналізму, історія українського національного руху, регіональна історія, персоналістика

Головні публікації:

 • Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 344 с.
 • Створення Революційної української партії // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 49-59.
 • «Братство самостійників» у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 21-34.
 • «Болгарська тема» в українському націотворенні імперської доби: до питання про взаємодію «національних проектів» // Дриновський збірник. – Харків; Софія, 2011. – Т. 4. – С. 113-126.
 • До питання про потенціал українського консерватизму в суспільному русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. // Вісник ХНУ.2013. – Серія історія. – Вип. 47. – С. 113-125.
 • Пантелеймон Куліш як співтворець «українського проекту» ХІХ ст. // Українсько-македонський науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 54-70.
 • Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) / за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с. (у співавт.).

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.):

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н.Каразіна 16.11.2015 -30.12.2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія України (1917-1939)
 • Український політичний рух у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
 • Актуальні проблеми історії України