Доцент Р. Г. Любавський взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Радянське «я» і радянське «ми»: між ідеологією і реальністю»

24-26 червня 2021 р. відбулась Міжнародна наукова (онлайн) конференція «Радянське «я» і радянське «ми»: між ідеологією і реальністю». Організатором конференції була кафедра Історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», за підтримки Канадського інституту українських студій.

Доцент кафедри, к.і.н. Роман Любавський взяв участь у конференції як дискутант Секції 1. «Суспільство і культура 1920-х – 1930-х рр.» Також виступив із доповіддю «Соціалістичні містечка «Новий Харків» та «Шостий виселок» у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: образи, простори, пам’ять» на Секції 4. «Радянське місто і міський простір».

Програма конференції за посиланням.