Міжнародний науковий семінар «Радянське «я» і радянське «ми»: історіографія, джерела, дослідницькі підходи»

12 лютого доцент кафедри, к.і.н. Роман Любавський взяв участь у міжнародному науковому семінарі «Радянське «я» і радянське «ми»: історіографія, джерела, дослідницькі підходи», на пленарному засіданні виступив із доповіддю «Студії з робочої історії в Україні: дослідницькі підходи, методологічні лакуни, історіографічні виклики».

Семінар присвячено історії радянського суспільства, а саме методологічним аспектам, зокрема, пов’язаним з використанням методу усної історії, а також проблемам та перспективам у вивченні радянського. Організатором заходу була кафедра Національного університету «Києво-Могилянська академія» історії. Захід відбувся у Центрі польських та європейських студій імені Єжи Ґедройця.

Програму семінару можна скачати за посиланням.

Науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній Україні» в НаУКМА

Професор Л. Ю. Посохова взяла участь у науковому семінарі «Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній Україні», який відбувся в межах університетських Днів науки НаУКМА на базі кафедри історії НаУКМА та Науково-дослідного центру «Спадщина КМА».

Доповідь була присвячена “Давньогрецькій та давньоєврейській мовам в «латинських школах» Гетьманщини та Слобожанщини (XVIII – початок ХІХ ст.)”. Також проф. Л. Ю. Посохова виступила одним зі спікерів на презентації монографії Володимира Маслійчука «Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст.» (Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2018. 540 с.).

Детальніше за посиланням

“Наукові читання пам’яті професора І. К. Рибалки”

Запрошуємо взяти участь у “Наукових читаннях пам’яті професора І. К. Рибалки”, які відбудуться 26 червня 2019 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна за ініціативи кафедри історії України.

Планується робота за такими напрямами:

  • Актуальні проблеми аграрної історії України.В межах цієї панелі пропонуємо обговорити проблеми еволюції трудових відносин і розвитку сільського господарства в добу модернізації (друга половина XIX – перша половина XX ст.), зміни у технології виробництва і трудовій етиці селянства; аграрну політику урядів у роки української революції 1917-1921 рр.; аграрні перетворення 1917 – початку 1920-х рр; Голодомор 1932-1933 рр.: джерела, інтерпретації, пам’ять.
  • Українська революція 1917-1921 рр. На цій панелі пропонуємо обговорити проблеми формування та функціонування українського війська; національно-державне будівництво і зміни в соціальній структурі; образи національних героїв та ворогів в історіографії, публіцистиці та художній літературі; комунізм та націонал-комунізм як суспільний рух: співвідношення, взаємодія, протиріччя; відображення подій революції в комеморативних практиках та політиці пам’яті в радянський і пострадянський період.
  • Життєвий шлях і творча спадщина І. К. Рилалки.

Формуляр для участі у наукових читаннях та тези доповідей (від 4 до 6 тис. знаків) просимо подавати до 2 квітня 2019 р. (включно) на e-mail ye.zakharchenko@karazin.ua. Планується публікація матеріалів доповідей в окремому збірнику. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, якщо вони не відповідають критеріям наукової публікації. Публікація матеріалів та участь у читаннях є безкоштовними. Проживання та проїзд за рахунок учасників.

Також планується публікація спогадів! Оргкомітет звертається до учнів та колег, всіх, хто знав і пам’ятає професора Івана Климентійовича Рибалку, надсилати свої спогади на e-mail ye.zakharchenko@karazin.ua.

Детальніше в офіційному інформлисті